Het is gelukt! Het eigen project van broeder Wladimir bij iedereen bekend onder de naam Home Based Care gaat verder. De nieuwe naam wordt: Wladi Care.

Broeder Wladimir

Sinds het overlijden in maart van broeder Wladimir lag het HBC-project stil. Het project wat Wladimir ruim 25 jaar geleden in het leven riep om de aids-weeskinderen te helpen was inmiddels uitgegroeid tot een uitgebreide hulpvraag voor de 28 omliggende dorpen. Baby’s kregen melkpoeder, kinderen/studenten konden naar school en de zwakste en armste ouderen werden geholpen. De Nederlandse Esther van Onna, getrouwd en woonachtig in Blantyre Malawi (vlakbij de dovenschool in Maryview) is bereid om dit hulpproject voort te zetten onder de nieuwe naam Wladi Care.

Lees hier het hele verhaal van Esther van Onna

Niet alleen de aidswezen bleken hulpbehoevend te zijn maar de nood van de Malawianen werd steeds groter. Vorig jaar (2015) was er na lange droogte in januari een grote watersnoodramp waarbij vele mensen omkwamen. De net aangeplante maïs spoelde weg en de oogst voor dat jaar kon als verloren worden beschouwd. Dit jaar hadden de mensen geen maïs over van vorig jaar en de weinige maïskorrels die wel gezaaid konden worden verdorde door de droogte. Wat dit betekend voor het komende jaar laat zich raden. Maar Wladi Care is er ook om elke 2 weken melkpoeder uit te delen aan baby’s, het ondersteunen van behoeftige ouderen, het betalen van schoolgeld en het uitdelen van maïs aan de armste gezinnen.