Een toekomstgericht proces is op gang gekomen. Een oprechte samenwerking tussen de Malawianen en de Stichting Dovenzorg Malawi. Er is een goede vervanger voor Wladimir gekomen, daar in Malawi, broeder Henry Ibrahim. Hij is ons aanspreekpunt en coördineert de projecten voor de scholen. In het bestuur hier in Nederland zijn er drie dames, die elk één van de scholen in “haar portefeuille heeft”.

Samenwerken

De lijnen zijn kort, we weten elkaar te vinden! Daarnaast is er een Nederlandse vrouw ter plekke, Esther, werkzaam voor het project Home Base Care. De concrete uitvoering van deze projecten, wordt op de site verder uitgelegd onder Wladi Care. Natuurlijk zal er nog steeds van de rijkdom van hier naar daar moeten, maar het gezamenlijk doel verwezenlijken komt dan echt dichterbij.

Stichting Dovenzorg Malawi blijft graag met alle projectuitvoerders in verbinding. Zeker nu Wladimir er niet meer is. Niet meer lijfelijk aanwezig is. Hij wordt gemist, maar zijn voorbeeld, zijn erfenis, wordt zorgvuldig bewaakt en verder uitgebouwd. Een mooi staaltje van samenwerking tussen Malawianen met hun eigenheid en Nederlanders met hun eigenheid.

Maar wat natuurlijk altijd onontbeerlijk blijft?
Ieders enthousiaste en financiële steun!
Zikomo Kwambiri, Dank daarvoor!!