Malawi is het eerste Afrikaanse land waar leraren werden opgeleid voor het speciaal basisonderwijs. In de jaren ‘50 werd het Montford College of Teacher Training and Special Needs Education opgericht door Nederlandse katholieke broeders.

Op dit moment loopt Malawi echter ver achter in het speciaal basisonderwijs. Na de goede start is het onderwijs nauwelijks verder ontwikkeld, waardoor gemotiveerde leraren zich genoodzaakt zien om in het buitenland verder te studeren om zich te kunnen professionaliseren.

Het dovenonderwijs in Malawi is niet toereikend voor alle dove kinderen. Doofheid is een onzichtbare handicap, waardoor op veel onbegrip wordt gestuit. Kinderen worden beschuldigd van hekserij, binnenshuis gehouden en er is vaak weinig vertrouwen dat het kind ooit iets zal kunnen bereiken.

Malawi heeft slechts een handjevol dovenscholen. Kinderen kunnen hier vaak niet terecht, omdat de school al ruim over het maximumaantal leerlingen zit. Tevens is de grote afstand tot de dovenschool een probleem.

Het basisonderwijs in Malawi is gratis, maar omdat de dovenschool vrijwel nooit op loopafstand is, wordt van ouders een bijdrage voor eten en onderdak gevraagd. 30 euro per kwartaal lijkt voor Nederlandse begrippen weinig, maar is voor veel Malawiaanse ouders niet te betalen. De armoede is soms zelfs zo schrijnend, dat kinderen in de vakanties niet worden opgehaald vanwege het gebrek aan geld voor de bus.

http://www.manadmw.org/

Het belang van dovenonderwijs is zo ontzettend belangrijk, in álle landen van de wereld.

Vinger alfabet