Het is voor de dove kinderen in Malawi moeilijk om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Niet alleen omdat er te weinig geld is, maar ook omdat het middelbare onderwijs niet is aangepast op het dove kind. Om deze reden is het extra van belang dat de kinderen een praktisch beroep leren op de basisschool, zoals tinbewerking, naaien of timmeren.

De dovenscholen in Malawi zijn in het verleden zeer gefocust geweest op beroepsgericht onderwijs. Wanneer de kinderen in groep 8 de school verlieten, kregen ze een naaimachine of timmergereedschap als gift. Tegenwoordig behoren de Malawiaanse dovenscholen tot de overheid. Het geld dat ze krijgen om het onderwijs vorm te geven is niet voldoende om les te geven in beroepsgerichte vakken.

In Maryview, Mua en Mountainview worden een aantal van deze beroepsgerichte vakken aangeboden. De kinderen worden onderwezen door leraren van de school of mensen van buitenaf, die soms zelf ook doof zijn. De scholen zijn hierin echter volledig afhankelijk van weldoeners. Stichting Dovenzorg Malawi is voor continuering van het beroepsgericht onderwijs en draagt hieraan bij. In Mua is bijvoorbeeld nieuw klasmeubilair gemaakt tijdens de timmerlessen, waarbij Stichting Dovenzorg Malawi de materialen heeft bekostigd.