Een groep van oud-collegae, donateurs en andere enthousiastelingen besloten in 2006 een stichting in het leven te roepen om het werk van Wladimir te ondersteunen: Stichting Dovenzorg Malawi.  Geheel met hetzelfde doel: samenwerken met de mensen in Malawi zonder persoonlijke belangen!

Er moest een vorm gevonden worden waarin e.e.a. goed uitgewerkt kon worden. Wladimir had veelvuldig contact met het bestuur van de stichting hier. En al twee keer reisden bestuursleden van de stichting, op eigen kosten, naar daar, om een reëel beeld te krijgen van het ‘veldwerk’.  Om te luisteren, te kijken en vragen te stellen. Gezamenlijk is een plan ontwikkeld: borg staan voor de kosten van het onderhoud van de scholen.

Als bestuurslid kan ik zelf spreken vanuit de ervaringen van de laatste reis in 2016, over het contact met de mensen, de leerkrachten en de doven. Zij  leerden ons dat we vooral weer op zoek moesten naar gelijkwaardigheid. Samen de kar gaan trekken, ieder op zijn/haar plaats. Ook zij willen de dove kinderen onderwijzen, ook zij zijn enthousiast om iets met hen op te bouwen. Ze zouden ergens anders wellicht meer kunnen verdienen…., maar de passie voor dit onderwijs leeft!