Aan allen die betrokken zijn bij WladiCare,

Na zeven jaar WladiCare heb ik besloten om het stokje over te geven aan Gladys Mphanda. De reden hiervan is dat het teveel werk werd, aangezien ik nog een ander project draai en mijn gezondheid de afgelopen jaren al meerdere keren had aangegeven dat ik teveel van mezelf vroeg. Ik heb mijn goede vriendin Gladys benaderd of zij bereid is om de werkzaamheden over te nemen en dat wilde zij met alle liefde doen. Gladys is al bekend bij WladiCare. Zij werkt enkele jaren binnen onze kliniek als verpleegkundige, zij heeft ook het hart om mensen te helpen.

Terugkijkend op de zeven jaar WladiCare hebben we veel mensen kunnen helpen. Ik dacht eerst honderden, maar het gaat meer om een paar duizend. We hebben veel baby’s babymelk kunnen geven omdat de moeder tijdens of na de bevalling was overleden, niet voldoende babymelk in de borst had of vanwege medische redenen zoals een ontstoken borst/hiv.

We hebben vele jonge kinderen likunipala (voedingrijke pap) kunnen geven, omdat de kinderen vaak enorm ondergewicht hadden en dit in combinatie met diverse ziektes levensbedreigend kan zijn.

Bij beide doelgroepen zowel van de baby’s en jonge kinderen was het goed om te zien dat ze groeiden in gewicht en dat hun lichamen weer aansterkten. De extra ondersteuning was zeker niet voor niets, zeker bij de pasgeboren kinderen hebben we letterlijk levens gered. Zonder de extra melk hadden zij het niet overleefd.

We hebben vele ouderen ondersteund. Dat deden we op verschillende gebieden, zoals het verstrekken van zakgeld of het uitdelen van mais. Deze kwetsbare ouderen kunnen vaak niet meer werken en daardoor hebben ze geen inkomsten meer en zijn ze afhankelijk van kinderen, buren en organisaties.

Binnen de kliniek die we al een aantal jaren draaien hebben we vele Malawianen geholpen. De grootste groep zijn de mensen met hoge bloeddruk en astma. Verder kwamen er vele kinderen met diverse problematieken, zoals huidaandoeningen, malaria, buikklachten en luchtweginfecties. Ik ben blij dat we deze mensen hebben kunnen helpen, want de overheidsziekenhuizen hebben vaak een tekort aan medicijnen waardoor mensen niet geholpen kunnen worden. De mensen die we zagen met meer serieuze ziektes konden we doorsturen, doordat we hun een financiële ondersteuning konden geven met de vervoerskosten. Hierdoor konden ze naar het juiste ziekenhuis gaan en de juiste behandeling krijgen.

We hebben vele studenten naar de middelbare school kunnen laten gaan, daar de ouders geen geld hadden om hun kinderen naar school te laten gaan. Inmiddels is het onderwerp studenten wat aangepast en ondersteunen we nog drie studenten die gericht een studie volgen en hopelijk snel een baan vinden nadat ze afgestudeerd zijn.

We hebben in de afgelopen jaren tevens klamboes, dekens en kunstmest uitgedeeld. Na het noodweer hebben we huisjes kunnen bouwen voor de mensen wiens huis was ingestort/weggestroomd. In de zeven jaar dat ik het werk heb kunnen en mogen doen, heb ik veel gehoord, gezien en geleerd. Veel schrijnende en verdrietige verhalen, maar ook veel gelachen en mensen blij kunnen maken.

Ik stop ermee, maar Wladi Care stopt er niet mee. Ik hoop dus dat jullie Wladi Care blijven ondersteunen op welk gebied dan ook, want het is hard nodig. Het land zit in zwaar weer, we hebben een paar maanden geleden te maken gehad met een geld devaluatie en dat heeft het leven nog zwaarder gemaakt voor de mensen. Boodschappen zijn schreeuwend duur en er is weinig werk, dus hongersnood is waar velen mee te maken hebben.

Ik wens een ieder alle goeds en dank voor alle ondersteuning in de afgelopen jaren zodat we ons werk zo goed mogelijk hebben kunnen uitvoeren.

Lieve groet Esther.