Dovenscholen

Op drie dovenscholen in Malawi – Mua, Mountainview en Maryview – worden projecten uitgevoerd om het onderwijs en de kwaliteit van leven voor een grote groep dove kinderen te verbeteren. De scholen ontvangen een minimale bijdrage vanuit de overheid en dat is onvoldoende om de situatie te kunnen verbeteren.

Green Malata

Sinds 2019 is een samenwerking van start gegaan tussen Dovenzorg Malawi en The Children’s Fund of Malawi. Voormalig leerlingen van de dovenschool in Mountainview krijgen de kans om bij Green Malata een vakgerichte opleiding te volgen en een betere toekomst voor zichzelf en hun familie te creëren. Zij worden intensief begeleid door de trainers van Green Malata, zowel tijdens de opleiding als bij het starten van hun eigen onderneming.

Ngodzi

Sinds september 2019 is een samenwerking van start gegaan tussen Dovenzorg Malawi en Ngodzi trainingscentrum. Voormalig leerlingen van de dovenschool in Mua krijgen hier de kans om een vakgerichte opleiding te volgen en een betere toekomst voor zichzelf en hun familie te creëren. Zij worden intensief begeleid door de trainers van Ngodzi en professionals, zowel tijdens de opleiding als bij het starten van hun eigen onderneming.

Mwayi

Mwayi is Chichewa voor geluk/kans. Middels basis- en middelbaar onderwijs proberen wij dove kinderen in Malawi een betere kans voor de toekomst te bieden. Ieder kind hoort namelijk op school, ook wanneer het voor de familie écht niet haalbaar is om het school- en kostgeld te betalen. Project Mwayi zorgt ervoor dat de meest kwetsbaren tóch naar school kunnen.

Wladicare

Het eigen project van Broeder Wladimir (Home Based Care) bestaat sinds 2016 onder de naam WladiCare. Een klein project, dat een wereld van verschil maakt voor de mensen in Nguludi, Malawi. In dit gebied heerst veel armoede en er is een groot tekort aan eten, gezondheidszorg en goede voorlichting. De mensen zijn dan ook erg dankbaar voor de ondersteuning vanuit WladiCare.