Stichting Dovenzorg Malawi legt gegevens vast zoals naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, rekeningnummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bestuurder zijn, donateurschap of de verwerking van een (eenmalige) gift.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. 

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over de projecten. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich ten alle tijden afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan secretaris@dovenzorgmalawi.nl.

Stichting Dovenzorg Malawi zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn.