Nadat Broeder Wladimir (destijds mijn college op het Instituut Voor Doven te St.-Michielsgestel) in 1980 besloot naar Malawi te vertrekken heb ik samen met andere collega’s acties gevoerd om zijn werk financieel te blijven ondersteunen. In 2006 mocht ik op initiatief van Br. Wladimir leiding geven aan een nieuw op te richten stichting (Stg DovenzorgMalawi). Inmiddels ben ik erg gelukkig met het gegeven dat we met een goeddeels vernieuwd bestuur onze hulp ook na het overlijden van Broeder Wladimir met veel enthousiasme kunnen continueren.

Vincent Elemans
  • Bestuurslid