Yos Appelhof

Mezelf voorstellen, hoe doe je dat, waar begin je, als “je al heel lang op deze wereld rondloopt?” Dit gezegde ken ik van Congo, als je vroeg naar de leeftijd van iemand, als je vroeg naar zijn/haar activiteiten.

Zo is het ook bij mij, ik loop ook al lang, langer mee op deze wereld. Niet alleen in Nederland, ik begon op het ( toenmalig) Instituut voor Doven, dat nu Kentalis heet. Werkte als groepswerker bij oudere jongens, deed parttime verschillende opleidingen die zowel met doof zijn als met communicatie te maken hebben.

Na 11 jaar daar gewerkt te hebben ben ik uitgezonden naar Indonesië voor een project van 3 jaar in het bisdom Manado. Vorming van vrouwen. Ik leerde veel. Daarna een nieuw project, in het toenmalige Zaïre, het huidige RDC. Pas ter plaatse kon ik vanuit het Frans de taal leren, het Lingala. Silvio en ik trouwden er, we werkten er zo’n 10 jaar. Terug in Nederland de opzet van de Basiseducatie voor volwassen doven; communicatie bleef altijd “mijn ding.” Parttime tolk ( Lingala) voor vrouwelijke vluchtelingen, op medisch, juridisch en strafrechtelijk gebied. Nog 5 jaren bij de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel.

Onze dierbare vriend Wladimir, liep hier ook alsmaar als een rode draad doorheen, we bleven in contact met elkaar. Tijdens verlof en vakantie, was een half woord genoeg, we hadden veel te delen. We bezochten Wladimir in 1994 in Malawi. In 2015 ben ik gevraagd in het bestuur van de Deafcare, in Sint Michielsgestel. Over onze reis naar Malawi in 2016: verder op deze site. Samen met het hele team van ons bestuur, wil ik meewerken, om “Wlad’s erfenis” goed te beheren en samen te werken met de Malawianen met wie we contacten hebben gelegd. Dus: na dit gelezen te hebben zal ook jij moeten vaststellen dat ik “al lang op deze wereld rondloop!”

Yos Appelhof