Broeder Wlad, is  voor mij een begrip binnen het Instituut voor Doven (nu Kentalis). Zijn stichting is zichtbaar middels fotocollages binnen het onderwijs en zorg en met grote regelmaat onder de aandacht tijdens sponsoracties waar leerlingen bij worden betrokken.

Op deze manier maken leerlingen, en hun ouders, kennis met  Afrikaanse dove leerlingen in Malawi. Dat ook in Malawi aandacht is voor dovenonderwijs maar onder veel andere omstandigheden dan dat wij hier in Nederland kennen.

Afgelopen zomer benaderde Yos Appelhof mij met een enthousiaste vraag of ik interesse had deel te nemen in het bestuur van Stichting Dovenzorg Malawi. Mijn gevoel zei gelijk “doen”. Ik heb het even laten bezinken om zeker te weten dat ik, naast mijn werk bij Kentalis, voldoende aandacht kan geven aan de stichting. Ik heb “ja” gezegd en wil graag deze uitdaging aangaan. Binnen enkele jaren ga ik mijn werkzame leven bij Kentalis beëindigen. Het lijkt mij een goede manier om, vanuit mijn jaren lange werkervaring met kinderen en volwassenen met een auditieve beperking en interesse voor Afrika, mee te kunnen blijven denken om de dove medemens in Malawi een zo goed mogelijke vorm van onderwijs en zorg te geven. Graag wil ik, samen met de andere enthousiaste en betrokken bestuursleden, aan de slag gaan!

  • Bestuurslid