Het bieden van ondersteuning aan het onderwijs aan gehoorgestoorden in Malawi, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Wat houdt dit in:

De stichting financiert het onderhoud van de gebouwen van de scholen, de internaten en de conventen van de zusters die de internaten verzorgen, alsmede de inrichting ervan. Het betreft de scholen Mary View, Mountain View en Mua, alle drie gesticht door de broeders FIC.

Broeder Wladimir woonachtig in Mary View, heeft een organisatie in het leven geroepen, de Home Based Care, die met behulp van vrijwilligers in de omringende dorpen mantelzorg, en waar nodig, financiële ondersteuning biedt aan mensen die deze hulp nodig hebben. In 2016 na het overlijden van broeder Wladimir heeft Esther van Onna dit project overgenomen onder de naam Wladi Care. De Stichting ontvangt, naast bijdragen voor het onderhoud van de dovenscholen, ook bijdragen die bestemd zijn voor dit doel.

Er worden in algemene zin of voor een specifiek project fondsen geworven via mailing, het direct benaderen van andere fondsen of organisaties, het houden van acties en wat zich maar leent om de benodigde financiering te realiseren. De kosten van de Stichting zullen daarbij maximaal 5 % van de opbrengsten bedragen.