Inmiddels is wel duidelijk dat de voortgang van het onderwijs aan dove kinderen steeds afhankelijker wordt van buitenlandse (lees: onze) support. De staat Malawi kan het onderhoud van de gebouwen, de salariëring van de leerkrachten en het benodigde schoolgeld onvoldoende opbrengen.

Het bestuur van de Stichting Dovenzorgmalawi gaat de uitdaging om onverminderd door te gaan met onze ondersteuning van het dovenonderwijs in Malawi ook na het overlijden van br. Wladimir (maart 2016) niet uit de weg. Integendeel: met groot enthousiasme wordt het werk van br. Wladimir voortgezet!