De borehole (waterbron/boorput) is schoongemaakt. Een nieuwe leiding wordt aangelegd en de lekken gerepareerd.

Water… Iets dat voor ons zo vanzelfsprekend is, maar in Malawi zo kostbaar!