Met hulp van Stichting Dovenzorg Malawi zijn materialen aangeschaft en krijgen de oudste kinderen van de basisschool in Maryview al enige tijd naai- en timmerlessen.

Met hulp van Stichting Dovenzorg Malawi zijn materialen aangeschaft en krijgen de oudste kinderen van de basisschool in Maryview al enige tijd naai- en timmerlessen. Helaas is hier door de corona-lockdown een einde aan gekomen. Hopelijk verbetert de situatie snel en wordt alles binnenkort weer opgestart!