Het team van Lucy is bezig met het ontwikkelen van een workshop voor Mua, Maryview en Mountainview.

In de workshop wordt aandacht gegeven aan seksuele voorlichting en de juiste werkethos op school en later in je werk. De workshop wordt speciaal samengesteld voor dove kinderen, onder andere met een video. Dit motiveert de kinderen én maakt het allemaal een stuk gemakkelijker te begrijpen.