Ook in Maryview krijgen de kinderen les van Lucy en haar team over seksuele voorlichting.

Lucy vertelt dat het schrijnend is om te zien hoeveel kinderen HIV besmet zijn of andere soa’s hebben. Er is weinig kennis en er wordt nauwelijks over gepraat. Zij betrekken de zusters ook in de voorlichting om het laagdrempelig en bespreekbaar te maken voor iedereen.

*Kinderen op bovenstaande foto zijn niet naar voren gehaald omdat ze HIV besmet zijn, maar om visueel te maken dat HIV en aids niet hetzelfde zijn.