Sinds een aantal maanden is Stichting Dovenzorg Malawi in contact met Green Malata, een sociaal opleiding- en trainingscentrum in Luchenza. Neem eens een kijkje op de website van Green Malata om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden die zij bieden.

Middelbaar onderwijs in Malawi is duur en vaak te moeilijk voor dove leerlingen, aangezien zij geen extra ondersteuning krijgen. Hierdoor komen zij na de basisschool vaak thuis te zitten en is hun niveau te laag voor een algemene vervolgopleiding.

Om de dove leerlingen een vak te leren en daarmee een kans te bieden op de arbeidsmarkt is een pilot gestart met drie leerlingen van Mountainview. Door het samenwerkingsverband met Dovenzorg Malawi zijn de jongeren nu in opleiding tot tinsmid, waarbij ze o.a. pannen en emmers maken. Veelgebruikte voorwerpen in een Malawiaans gezin. Ze zijn nu een maand bezig en twee van hen hebben zichzelf en hun eerste project laten fotograferen.

Wij hopen dat dit project voorspoedig blijft verlopen en meer dove leerlingen de kans kunnen krijgen om zich verder te ontwikkelen.