Na het overlijden van broeder Wladimir in maart 2016 was er bij de stichting geen twijfel; broeder Henry zou het werk van broeder Wladimir overnemen.

Een gedreven man die tussen de mensen stond en wist bij wie de nood het hoogst was. Maar ook wist hij de beste vaklui te vinden om de nodige reparaties aan de gebouwen te realiseren. Samen met Esther van Onna heeft hij meegeholpen met de doorstart van Wladi-Care. Regelmatig kreeg de stichting foto’s en updates over de vorderingen.

Tot woensdag 14 december Esther ons via whatsapp haar bezorgdheid deelde over de gezondheid van br Henry. Zij is die avond nog bij hem op bezoek geweest in het ziekenhuis. De berichten die we van Esther kregen waren niet gunstig maar niemand had verwacht dat broeder Henry zo snel zou overlijden.

Onze stichting is diep geschokt door het zo plotseling overlijden van broeder Henry en wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte in de komende tijd.

De komende tijd zullen we samen met Esther gaan proberen om een geschikte vervanger te zoeken. Een moeilijke opdracht maar we willen allemaal het werk van broeder Wladimir en broeder Henry voortzetten.