Ineke heeft het audiologisch centrum in Maryview een bezoek gebracht namens Dovenzorg Malawi en de Gouldner Foundation.

Vanuit Nederland en Duitsland zijn verschillende materialen gedoneerd, zoals een othoscoop, batterijen, gehoorapparaten en divers gereedschap om gehoorapparaten te maken en audiologisch onderzoek te doen.