Broeder Mark diende een verzoek in bij Stichting Dovenzorg Malawi om deze schade te repareren. Sindsdien is hard gewerkt en heeft iedereen weer een veilig dak boven zijn of haar hoofd.