Watervoorziening in Maryview

Goed nieuws! De waterpomp is gemaakt. De leerlingen van Maryview hebben weer stromend water uit de kraan op school en in de hostels. De reparatie van de waterpomp vond plaats onder toeziend oog van de directeur en vele kinderen.

Studenten op school

In oktober heeft Lucy, leerkracht op het dovenonderwijs in Mua, de studenten bezocht die door Dovenzorg Malawi worden ondersteund.