Mwayi

Wat hebben we al bereikt?

In 2017 is gestart met het betalen van kostgeld voor een dove leerlinge in Mua. Zij woonde bij leerkracht Lucy in huis, omdat haar ouders geen 90 euro kostgeld per jaar konden betalen.

Chipiriro was ontzettend blij toen ze ineens bij haar vriendinnen in de hostels mocht wonen.

Beetje bij beetje kwamen steeds meer aanvragen van dove kinderen in soortgelijke situaties. Door huisbezoeken, gesprekken met familie en de leerlingen zelf wordt gekeken naar wat haalbaar is. Soms betekent dit dat het dove kind thuis komt te zitten en dat willen we natuurlijk vermijden.

Het dove broertje van Chipiriro zat jarenlang thuis. Eliza wordt opgevoed door haar grootouders, die nauwelijks zelf kunnen rondkomen. De moeder van Amos draagt in haar eentje de zorg voor alle kinderen en kan met haar salaris niet de kosten voor de middelbare school betalen. Dankzij Mwayi volgen deze leergierige en gemotiveerde kinderen onderwijs om zo een betere toekomst voor zichzelf en hun familie te creëren. Zij werken hard en halen hoge cijfers.

Aantal leerlingen in Mua dat naar basisschool of middelbare school gaat

2017/2018

basisonderwijs

1

middelbaar onderwijs

1

2018/2019

basisonderwijs

3

middelbaar onderwijs

6

2019/2020

basisonderwijs

3

middelbaar onderwijs

8

2020/2021

basisonderwijs

5

middelbaar onderwijs

11

Meer over Mwayi

Wat hebben we al bereikt?

Hoe gaat het nu?

Wat brengt de toekomst?