Het was een boeiende maar zware periode, we genoten gastvrijheid en een geweldig goede ontvangst door Henry en de broeders van Maryview.
Ons voorstel om in elke school een team samen te stellen dat zich buigt over het project onderhoud, daarbij een rol in spelen, werd door br Henry als positief ervaren.
De projectaanvragen en de uitwerking ervan, zijn dan onder zijn verantwoording.

Wlad was ook ontzettend blij om zijn familie te zien en van hen de verhalen te krijgen van het thuisfront. De laatste droevige ontwikkelingen “live” te horen en te bevragen.
Er zijn drie dovenscholen die we bezocht hebben

Maryview

We maken kennis met 4 zusters waarvan er maar 2 zusters werkzaam in de hostels, zr Monica en Zr Esther. Zij worden ondersteund door een jong doof meisje ………… die veel dove kinderen begeleid na school. Er is ook een meisje uit het dorp, dat veel met haar samenwerkt. Daarnaast zijn zij beiden ook een goede werkkracht. Zij zouden een zeer goede aanvulling zijn om de zusters te ondersteunen en de kinderen te begeleiden.

Mountainview

Er wordt hier hard gewerkt. Een instructeur leert de kinderen naaien.
Ze hebben veel naaimachines die gebruikt worden door jongens en meisjes. Dit zou een Incom Generating Activity project kunnen worden.
Aangezien Malawiaanse kinderen als ze naar school gaan, een uniform nodig hebben kunnen deze zeker op dit naaiatelier gemaakt worden en verkocht.
Er is al een instructeur met een dove vrouw werkzaam.

Ook is er een prachtige ruimte waar de timmerwerkbanken al in staan en de benodigde materialen aanwezig zijn. Men kan hier meteen starten met houtbewerken.
Daarnaast is er een afgesloten ruimte met gereedschappen voor de houtbewerking.
Mr White is instructeur. Tevens is er een ruimte om theorielessen te geven, zodat er in twee groepen gewerkt kan worden.

Mua

Voor de 6 hostels zijn 4 zusters beschikbaar om de kinderen te begeleiden.
Hostel 1 en 2 heeft één zuster en hostel 3 en 4 heeft één zuster, hostel 5 heeft één zuster en hostel 6 heeft géén zuster!
Ook hier zijn de zusters al op leeftijd en hier is versterking héél hard nodig
De begeleiding van de kinderen is te minimaal. Ook hier zou versterking moeten komen.
Ze zullen die vraag ook bij de generaal overste neer moeten leggen. Of accepteren dat er leken bij komen.

Home Based Care

De verantwoordelijke mevrouw Mayi Malombe en de drie andere dames.
Zij waren zijn ogen en oren bij hun bezoek aan de dorpen. Dit project was een eigen project van Wladimir, hij zag dat er in de dorpen veel nood was, weeskinderen van aids ouders die er niet meer waren en omaatjes die de kinderen opvingen. Hij begon een actie om geld in te zamelen in Nederland voor melkpoeder voor de kleintjes, medische zorg en scholing voor de groteren.
Ook de armen kwamen bij hem aan bod.
Toen Wlad zelf niet meer naar de dorpen kon, hebben zij hem steeds van noodzaak tot hulp op de hoogte gehouden.
Daarnaast bezochten we de blindenschool waar ook veel Albino’s opgevangen worden en onderwijs krijgen. Dit is in Maryview. Ook een project dat onze aandacht en hulp kan gebruiken.
De training en bijscholing van leerkrachten voor deze scholen voor speciaal onderwijs, hebben ook onze aandacht.

Het is fijn om mee te werken binnen dit bestuur en goed op de hoogte gekomen te zijn van het mooie en noodzakelijke werk  door onze reis en de gesprekken die we daar gevoerd hebben.

Het  werk dat Wlad begon samen met zijn medebroeders en wat wij allen als opdracht kregen om voort te zetten, wij allen: belangstellenden, donateurs, ondersteuners in andere zin en het bestuur van de Dovenzorg Malawi.

Dit is een samenvatting van het uitgebreide verslag met de inhoudelijke details van deze reis, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Yos Appelhof