Maryview

We zijn begonnen met een bezoek aan de hostels (internaat) voor de dove kinderen in Maryview. Deze zijn slecht onderhouden en moeten gerepareerd worden. Ramen zijn gebroken, muskieten netten zijn kapot, ed. De kinderen in de hostels worden begeleid door een aantal zusters. Wij hebben met hen gesproken en zij hebben ons een duidelijk beeld gegeven van de huidige situatie. Met name het kleine aantal zusters dat voor de vele kinderen zorgt in de hostels is een probleem.

Mua

De hostels in Mountainview en Mua hebben we ook gezien. In Mua waren we diep geschokt over de hostels. Met name hostel 6 van de grote jongens is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Tijdens onze bezoeken hebben we ook gesproken met de leraren en de schoolhoofden van de dovenscholen. Dove kinderen hebben extra aandacht nodig. Deze kinderen profiteren het meeste van onderwijs in kleine klassen met maximaal 10 leerlingen.

Mountainview

Tijdens onze reis waren Yos en Monique naar Mountainview en heb ik de berg Mulanje beklommen.

Home Based Care

Naast de dovenscholen heeft broeder Wladimir 25 jaar geleden de Home Based Care opgezet, een Caritas organisatie. In die tijd stierven veel moeders aan HIV (aids) en daardoor waren er veel weeskinderen. De Home Based Care heeft voor deze kinderen gezorgd door melkpoeder uit te delen. Sindsdien zorgt de Home Based Care voor de hongerige mensen van de 28 dorpen rond Maryview. Ook wij hebben tijdens ons verblijf de grote honger van deze mensen ervaren. Door de watersnoodramp van vorig jaar, en de droogte in dit jaar, is de hongersnood nog nooit zo groot geweest. “In 35 jaar heb ik nog nooit zoveel honger gezien”, zegt broeder Wladimir.

Voorpaginanieuws bij de landelijke krant van Malawi!

Omdat de prijs van mais zo hoog is geworden, was er besloten om madeya te kopen en te verdelen. Madeya is het kaf van de mais en wordt eigenlijk gebruikt als varkensvoer. Tijdens het uitdelen van de madeya bleek er een journalist aanwezig te zijn. Deze heeft een stukje in de krant van Malawi geschreven: http://mwnation.com/queuing-for-madeya/ . De volgende dag stonden er 6 agenten bij broeder Wladimir op de stoep. Zij vertelden hem dat het uitdelen van varkensvoer door “azungus” (blanken) heel laag van hem was. Daarop werd broeder Wladimir boos en vroeg hen wat te doen. “Moet ik stoppen met uitdelen van madeya en deze mensen laten verhongeren”? Daarop hadden zij geen antwoord. De agenten waren waarschijnlijk gestuurd door de DC omdat hij geschrokken was van het artikel. Dit artikel impliceert dat de regering niets doet aan de honger in het zuiden van Malawi en dat de mensen daar afhankelijk zijn van “azungus”.

De volgende dag moest er iemand van de broeders naar Blantyre toe om de DC te spreken over de madeya situatie. Toen de broeder in Blantyre was, was de DC niet aanwezig en nam hij de telefoon niet op. De broeder kreeg een brief mee waarop stond dat er 200 zakken mais gekocht mochten worden en uitgedeeld worden. Maar wat is de prijs van die maïs en wie gaat dit betalen?

De dagen daarna zijn er mensen van de televisie geweest en is er een senior-journalist van “The Nation” gekomen om broeder Wladimir te interviewen. Het artikel verscheen op zondagmorgen toen wij net terug waren in Nederland: http://mwnation.com/chiradzulu-dc-stops-madeya-aid/ . Hopelijk zet dit de regering aan tot actie om de honger in Malawi te bestrijden.